Keridwen

De nalatenschap van Marcel van der Pol

Over Keridwen

Op 13 juli 2021 overleed mijn goede vriend Marcel van der Pol. Daarmee kwam een einde aan Keridwen training & coaching, want Keridwen was Marcel en Marcel was Keridwen. Hij laat ons echter wel zijn gedachtengoed achter. Het begon met de cauldron en de drie druppels van inspiratie en ontwikkelde zich via "de Dans van de Held" uiteindelijk tot de Narratieve Zelfregie. In overleg met Brigit, Marcels echtgenote, heb ik de URL overgenomen, zodat er geen abrupt einde komt aan de toegankelijkheid van de Kerdiwen wijsheden. Marcel weigerde een "goeroe" te zijn, want de kern van Keridwen was mensen zèlf na te laten denken. Dat staat haaks op het volgen van een goeroe. De keerzijde is dat Keriwen daardoor niet altijd op waarde werd geschat. Zelf nadenken is immers vermoeiend! Verder voelde Marcel zich niet aangetrokken tot het bedrijfsleven en de commercie. Keridwen richtte zich dan ook vooral op Overheid, Onderwijs en Gezondheidszorg.

Over Marcel

Marcel studeerde ooit af als etholoog (gedragsbioloog), met een speciale interesse voor mensen. Het verschil met de psychologie is de ethologie niet normatief is, maar de mens gewoon als een diersoort observeert. Naast deze wetenschappelijke basis was hij ook kunstenaar - vooral schrijver, verteller en theatermaker. Na een flinke tijd werkzaam te zijn geweest op millieugebied, richtte Marcel zich meer en meer op het helpen van mensen om "nieuwe wegen" te vinden. Personen en teams die vastgeroest waren kreeg hij weer in beweging door ze anders te laten kijken naar de werkelijkheid. Hij volgde diverse opleidingen op het gebied van training en coaching, ontwikkelde "de Dans van de Held" (boek niet meer verkrijgbaar, maar wel online) en later de NZR-methode (Narratieve ZelfRegie).

Kort voor het eind van zijn leven sprak Marcel met Maria Mazarakis (video).


Materialen

Marcel schreef gedichtenbundels, romans, verhalen, vertelde - recentelijk in de vorm van podcasts, gaf theatervoorstellingen, maar maakte ook muziek en werkte beeldend. Er zijn overal teksten, fimpjes en geluidsfragmenten te vinden. Hieronder worden enkele links gepresenteerd.

Video's: kanaal 1 en kanaal 2 en kanaal 3

Podcasts: 'e Kroan (Apple), 'e Kroan (Podcastaddict) , 'e Kroan (Spotify)'e Kroan (Blubbry) of 'e Kroan (Anchor) en NZR-academie

Blogs: LinkedIn, Tweetstories, Marcel van der Pol, Vergroot uw Denkraam en Tales & Theatre

Boeken: De dans van de held (online),Zelfregie 3.3 (Kirjaboek), Zelfregie 3.3 (Bol.com), Zelfregie 3.3 (Managementboek) en Is Hier de Overkant (online)?